Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Șeful Serviciului – Comisar șef de poliție TUDOSĂ ANDREEA GIANINA

Date de contact:

Tel: 0233/ 207.000,    Fax: 0233/207.204

e-mail: cazier@nt.politiaromana.ro

Adresa:  Piatra Neamț, Str. Eroilor nr. 16

Detalii

ELIBERAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI ŞI

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI

 

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (1)  din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 1 şi Anexa 23).

 

PRESCHIMBAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

 

Art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 2 şi Anexa 23).

 

REÎNNOIREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

 

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 28 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 3 şi Anexa 23-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare).

 

ELIBERAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI ŞI AVIZAREA CONDUCĂTORULUI

 

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (1)  din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. ( Anexa 4 şi Anexa 24).

 

PRESCHIMBAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 5 şi Anexa 24).

 

REÎNNOIREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 87 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 6 şi Anexa 24-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare).

 

RADIEREA LICENŢEI DIN REGISTRUL NAŢIONAL AL SOCIETĂŢILOR LICENŢIATE

 

Art. 38 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu originalul licenţei de funcţionare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. ( Anexa 7).

 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI, ULTERIOR OBŢINERII / REÎNNOIRII LICENŢEI DE FUNCŢIONARE

 

Art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie.

Cererea, pentru aprobarea R.O.F.-ului, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. ( Anexa 8 şi Anexa 23).

 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE

 

Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 93 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială societatea îşi are organizat dispeceratul.           ( Anexa 10 şi Anexa 25).

 

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

 

Art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 11).

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 12).

 

AVIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL OBIECTIVULUI

(DOAR OBIECTIVELE CU PAZĂ ÎNARMATĂ ȘI UNITĂȚILE BANCARE)

 

Art. 5 alin. (3) şi art. 8 alin. (2) ambele din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul, respectând prevederile legale în materie privitor la dotarea personalului. (Anexa 13 şi Anexa 26).

 

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL OBIECTIVULUI

     (DOAR OBIECTIVELE CU PAZĂ ÎNARMATĂ ȘI UNITĂȚILE BANCARE)

 

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 5 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 14).

 

AVIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL TRANSPORTULUI DE VALORI

 

Art. 59 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. (Anexa 15 şi Anexa 27).

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL TRANSPORTULUI DE VALORI

 

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 59 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 16)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PROTECŢIE

 

Art. 35 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i se asigură protecţie. (Anexa 17).

 

AVIZAREA PROIECTULUI SISTEMULUI DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 27 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 69 alin. (1) din Anexă şi art. 4 din Anexa 7, ambele la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. ( Anexa 9 şi Anexa 19).

 

ELIBERAREA ATESTATULUI PROFESIONAL - OCUPAŢIA “AGENT DE SECURITATE”

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 

•        LUNI și MIERCURI 08.00 –10.00 – DEPUNERE DOCUMENTE 

•        VINERI 08.00–10.00 – ELIBERARE ATESTATE DE SECURITATE

 

NU SE ACCEPTA DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ALTE CONDIŢII SAU PRIN INTERMEDIARI.

 

Art. 36 lit. a)-c) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana solicitantă.    ( Anexa 20).

 

AVIZAREA PERSONALULUI TEHNIC ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 36 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 21).

 

 

Detalii

Cereri de solicitate a informatiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001

Detalii

Modele de cereri privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

Detalii

Formulare tipizate privind activitatea Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

email servicii publice : oug41.2016.arme@nt.politiaromana.ro adresa destinata primirii copie a actului de identitate, a documentelor in format electronic cu semnatura electronica calificata sau avansata.

Detalii

Modele de cereri privind activitatea poliției de investigare a criminalității economice

Detalii

Luarea in evidenta a operatorilor economici care desfasoara activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz eliberind avizul de funcționare conform O.G. nr. 36 din 14 iulie 2005

Detalii