Anunț privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anunțul nr. 251.100 din 18.05.2024 privind rezultatele obținute la evaluarea psiholgică de către candidații însciși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie - iulie 2024

Detalii

Anunț privind rezultatele evaluării psihologice ale candidaților înscriși la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal ale MAI, sesiunea aprilie-iulie 2024

Detalii

Revenire la anunțul privind recrutarea și selecția candidaților pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal din subordinea MAI, sesiunea aprilie - iulie 2024 și modificare, în parte

Detalii

Anunț  privind programarea la evaluarea psihologică a celei  de-a III-a serii de candidați înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ ale M.A.I., sesiunea aprilie - iulie 2024

Detalii

Anunț  privind programarea la evaluarea psihologică a celei  de-a II-a serii de candidați înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ ale M.A.I., sesiunea apirilie - iulie 2024

Detalii

Anunt privind planificarea la evaluarea psihologică a primei serii de candidați înscriși la concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie-iulie 2024

Detalii

Anunț privind demararea procedurii de recrutare a candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, care au prevăzute locuri pentru formarea inițială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie - august 2024, învățământ cu frecvență

Detalii

Anunț privind demararea procedurii de selecție și recrutare a candidaților pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal din subordinea MAI, sesiunea aprilie - iulie 2024

Detalii

Anunt privind examinarea medicala a candidatilor declarati ADMIS la proba scrisa

Detalii

Anunț privind rezultatele contestațiilor depuse de candidați cu privire la avizele de inaptitudine emise la evaluarea psihologica

Detalii

Anunț privind rezultatele evaluării psihologice a candidaților înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal al M.A.I., sesiunea octombrie 2023 - februarie 2024

Detalii

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a seriei a II-a de candidați înscriși la concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea octombrie 2023 - februarie 2024

Detalii

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a primei serii de candidați însriși la concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea octombrie 2023 - februarie 2024

Detalii

Anunț privind demararea procedurii de selecție și recrutare a candidaților pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal din subordinea MAI, sesiunea octombrie 2023 - februarie 2024

Detalii

Anunț privind examinarea medicală a candidaților care au promovat proba scrisă a concursului de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat în anul 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - București

Detalii

Detalii privind examinarea medicală a candidaților care au promovat proba scrisă a concursului de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, sesiunea 2023

Detalii

Anunț privind modificarea calendarului de concurs pentru admiterea la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și liniștii publice”, 2023

Detalii

Anunț privind planificarea la proba de evaluare psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere la institutiile de invatamant din subordinea Ministerului Apararii Nationale care pregatesc personal pentru nevoile MAI, sesiunea a II-a, august 2023

Detalii

Anunt concurs admitere institutii de invatamant din subordinea Ministerului Apararii Nationale, care pregatesc personal pentru nevoile MAI, sesiunea a II-a, august 2023

Detalii

Anunț privind soluționarea contestațiilor formulate cu privire la avizul de inaptitudine emis cu ocazia evaluării psihologice a candidaților înscriși la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional organizat de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București, în anul 2023

Detalii

Anunț privind rezultatele la proba de evaluare psihologică susținută în data de 31.07.2023 de către candidații înscriși la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional organizat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - București, în anul 2023

Detalii

Anunț privind rezultatele obținute la evaluarea psihologică de candidații înscriși la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizat în anul 2023 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - București - seria I

Detalii

Anunț privind planificarea celei de a doua serii la proba de evaluare psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție  „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat în anul 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - București

Detalii

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a seriei I a candidaților înscriși la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional „Științe penale în domeniul ordinii și siguranței publice”, organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - București, în anul 2023

Detalii

ANUNŢ privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2023-2024, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Detalii

REVENIRE la anunțul privind rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență, organizat în anul 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Detalii

Anunț privind rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență, organizat în anul 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Detalii

Anunț privind planificarea la proba de evaluare psihologică a candidaților înscriși, în perioada 07.07.2023-09.07.2023, la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul universitar 2023

Detalii

Anunț privind planificarea la proba de evaluare psihologică a candidaților înscriși, până la data de 07.07.2023, ora 08.00, la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul universitar 2023

Detalii

Anunț privind demararea procedurii de recrutare a candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de licență, organizat în anul 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Detalii

Anunț privnd planificarea la proba de examinare medicală a candidaților înscriși la concursul de admitere în instituțiile de învățământ din subordinea M.Ap.N. și S.R.I. care pregătesc personal pentru nevoile MAI, sesiunea iulie - august 2023

Detalii

Anunț privnd planificarea la proba de examinare medicală a candidaților declarați „admis” la proba scrisă a concursului de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale MAI, sesiunea aprilie - iunie 2023

Detalii

Anunț privind rezultatele la proba de evaluare psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere în instituțiile de învățământ din subordinea MApN și la Academia Națională de  Informații „Mihai Viteazul”

Detalii

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la consursul de admitere în instituțiile de învățământ din subordinea MApN și SRI, care pregătesc personal pentru nevoile MAI, sesiune aiulie - august 2023

Detalii

Anunț privind rezultatele obținute la proba de evaluare psihologică de către candidații înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie - iunie 2023

Detalii

In completarea anuntului privind planificarea candidatilor inscrisi la concursul de admitere in unitatile de invatamant postliceal al MAI la proba de evaluare psihologica pentru data de 06.05.2023, incepand cu ora 14.00

Detalii

Anunț privind planificarea pentru a susține evaluarea psihologică în data de 06.05.2023 a candidaților înscriși la concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal ale MAI, sesiunea aprilie - iunie 2023, 

Detalii

Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a primei serii de candidați înscriși la concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal ale MAI, sesiunea aprilie - iunie 2023

Detalii

Anunț privind demararea activității de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea  în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N.) și la  Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, sesiunea iulie - august 2023

Detalii

Anunț privind admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale MA.I., sesiunea aprilie - iunie 2023

Detalii

Anunț privind examinarea medicală a candidaților care au promovat proba scrisă la concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea octombrie - decembrie 2022

Detalii

Anunț privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidații înscriși la concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal ale MAI, sesiunea octombrie - decembrie 2022

Detalii

Anunt privind contestațiilor formulate împotriva avizului psihologic ”INAPT”, emis cu ocazia evaluării psihologice pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie – decembrie 2022

Detalii

Anunt privind contestațiilor formulate împotriva avizului psihologic ”INAPT”, emis cu ocazia evaluării psihologice pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie – decembrie 2022

Detalii

Anunt privind rezultatele obtinute în urma evaluarii psihologice din data de 10.11.2022 a candidaților înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal al MAI, sesiunea octombrie - decembrie 2022

Detalii

Anunt privind rezultatele obtinute în urma evaluarii psihologice din data de 05.11.2022 a candidatilor înscrisi la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie - decembrie 2022

Detalii

Anunt privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea octombrie - decembrie 2022

Detalii

Anunt privind activitatea de recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne - sesiune octombrie - decembrie 2022

Detalii

Anunt privind rezultatele obtinute în urma evaluarii psihologice din data de 04.09.2022 a candidatilor înscrisi la concursul de admitere la Programul de studii de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, în anul universitar 2022 - 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

Detalii

Anunt privind rezultatele obtinute în urma evaluarii psihologice din data de 01.09.2022 a candidatilor înscrisi la concursul de admitere la Programul de studii de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, în anul universitar 2022 - 2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

Detalii

Anunț privind rezultatele la evaluarea psihologică susținută în data de 29.08.2022 de către canditații înscriși la programul de master profesional Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” pentru formarea ofițerilor de poliție, în anul universitar 2022 - 2023, la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București - seria I

Detalii

Anunt privind planificarea la evaluarea psihologica a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat în anul universitar 2022 – 2023,  la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - București

Detalii

ERATĂ PRIVIND COMPONENȚA DOSARULUI DE RECRUTARE – la concursul de admiterea la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție la Academia De Poliţie"Alexandru Ioan Cuza" – Bucuresti în anul universitar 2022 – 2023

Detalii

Anunt rezultate contestatii evaluare psihologica - admitere Academia Alexandru Ioan Cuza, Bucuresti, sesiunea 2022

Detalii

A N U N Ţ

Inspectoratul de Politie al Județului Neamț desfăşoară activitatea de evaluare psihologică a candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea 2021

Detalii

A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Politie al Județului Neamț , prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de evaluare psihologică a candidaților pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, sesiunea 2021

Detalii

A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Neamț, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până la 18.06.2021 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2021

Detalii

Admitere Campina 2021_programare examinare medicala

Admitere Cluj 2021_programare examinare medicala

Admitere Oradea 2021_programare examinare medicala

Detalii

Anunț privind planificarea la proba de evaluare psihologică a candidaților înscriși, în perioada 07.07.2023-09.07.2023, la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul universitar 2023

Detalii

Anunt cu rezultatele la proba de verificare a cunoștințelor la școlile postliceale, sesiunea februarie-martie 2021

Detalii

Subiectele și grila la limba română și limba engleză, la concursul de admitere in unitățile de învățământ postliceal, ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea februarie-aprilie 2021.

Detalii

Subiectele și grila la limba română și limba franceza, la concursul de admitere in unitățile de învățământ postliceal, ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea februarie-aprilie 2021.

Detalii

ANUNT LOCATII DESFASURARE CONCURS ADMITERE SCOLI POSTLICEALE M.A.I.

Detalii

REZULTATE _testare_psihologica_candidati_scoli_postliceale_2021

Detalii

Anunt_testare_psihologica_candidati_scoli_postliceale_2021_martie_2

Detalii

MODIFICARE COD UNIC DE IDENTIFICARE CANDIDATI

Detalii

A N U N Ţ

privind rezultatele la examinarea psihologică a candidaților pentru admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București - sesiunea 2020

Detalii

reamintim că depunerea dosarelor de recrutare pentru participarea la concursul de admitere în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București  – sesiunea 2020  se va desfășura în perioada 28.07.2020-04.08.2020, în intervalul orar 10,00-14,00, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț , str. Eroilor, nr. 16, jud. Neamț .  

Detalii

În data de  28.07.2020, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț (Municipiul Piatra Neamț, str. Eroilor nr. 16, județul Neamț) va avea loc activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza , București . 

Detalii

În data de  24.07.2020, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț (Municipiul Piatra Neamț, str. Eroilor nr. 16, județul Neamț) va avea loc activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza , București 

Detalii

În data de  23.07.2020, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț (Municipiul Piatra Neamț, str. Eroilor nr. 16, județul Neamț) va avea loc activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza , București 

Detalii

În data de  22.07.2020, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț (Municipiul Piatra Neamț, str. Eroilor nr. 16, județul Neamț) va avea loc activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza , București 

Detalii

A N U N Ţ

 

 

În referire la activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București  – sesiunea 2020 vă informăm următoarele:

În data de  21.07.2020, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț (Municipiul Piatra Neamț, str. Eroilor nr. 16, județul Neamț) va avea loc activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza , București . 

Detalii

A N U N Ţ

 

Inspectoratul Județean de Poliție Neamţ, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea  la  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza,sesiunea 2020, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.

Detalii

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA A.N.I.

Vă informăm faptul că, pe site-ul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” – SRI, a fost postată Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” nr. 156846 din 24.06.2020.( Vezi Anexa 1-fișier atașat)

            Astfel, conform metodologiei, avem rugămintea de a avea în vedere și următoarele aspecte:

- ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR care se va realiza online. Opţiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea unei cereri-tip adresată comandantului/rectorului Academiei. Formularul se descarcă de pe site-ul Academiei, se completează, se scanează în format PDF şi se transmite la adresa de mail admitere2020@animv.ro, până la data de 14.08.2020;

- MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE ADRESATĂ RECTORULUI ACADEMIEI;

- PROGRAMUL CONCURSULUI DE ADMITERE;

- ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIS.

Detalii