A N U N Ţ

            Având în vedere declararea stării de alertă pe teritoriul României şi instituirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 18 mai 2020, în centrele de reţinere şi arestare preventivă se aplică măsurile din documentul COVID-19, atașat mai jos.

VIZITAREA PERSOANELOR AFLATE ÎN CENTRUL DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de membrii de familie, aparţinători sau alte persoane, cu aprobarea scrisă a şefului centrului de reţinere şi arestare preventivă. Dreptul persoanei arestate preventiv în cursul urmăririi penale de a primi vizite poate fi realizat numai cu acordul procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

Numărul de vizite:

a) majorii beneficiază de 4 vizite/lună;

b) minorii beneficiază de 6 vizite/lună

 

PRIMIREA PACHETELOR DE CĂTRE PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE

    Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.

    Persoanele private de libertate mai pot primi, anual, 3 pachete suplimentare, cu ocazia zilei naţionale sau a unor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere.

       Persoanelor încarcerate le este interzisă:

  • primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;
  • primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

Persoanele private de libertate pot primi cu ocazia încarcerării un pachet cu efecte personale şi obiecte de igienă personală, care va fi acordat în afara pachetelor sus-menţionate.

Persoanele private de libertate mai pot primi articole de îmbrăcăminte, articole pentru igienă şi alte bunuri şi obiecte, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Notă:

     ART. 185 din Legea nr. 254/2013 – Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool

    (1) Introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

    (…)

    (3) Tentativa se pedepseşte.

    

ART. 186 – Introducerea în mod ilicit a unor obiecte interzise

    (1) Introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate, în penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

    (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul locului de deţinere.

   (3) Bunurile care au făcut obiectul contravenţiei se confiscă, prevederile art. 20 aplicându-se în mod corespunzător.

  (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

  (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  (6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile deţinuţilor.

 

DREPTUL LA PACHET

 

Inspectoratul General al Poliției Române gestionează, în propriul domeniu de competență, provocările cu care România se confruntă în combaterea epidemiei SARS-Cov-2 și asigură limitarea situațiilor de risc.

 

Sănătatea, integritatea corporală și viața persoanelor private de libertate, a polițiștilor din centrele de reținere și arestare preventivă și a membrilor societății civile prin extensie, constituie priorități instituționale în contextul epidemiologic actual.

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în sensul menținerii, în limitele restrictive aferente stării de urgență, a contactului nonpersonal al persoanelor private de libertate cu persoanele din mediul exterior, vă punem la dispoziție un material informativ cu privire la condițiile în care aparținătorii persoanelor private de libertate aflate în centrele de reținere și arestare preventivă ale Poliției Române pot transmite acestora pachete prin intermediul serviciilor de curierat, extrasul legislativ care reglementează bunurile care pot fi primite de către persoanele private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă, respectiv modelul documentului prin care se solicită acest lucru.