Conform Dispoziției I.G.P.R. nr. 419 din 05.08.2005, structura de investigații criminale care gestionează problematica furturilor de autovehicule procedează la luarea in evidenta a operatorilor economici care desfășoară activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz eliberând avizul de funcționare conform O.G. nr. 36 din 14 iulie 2005.

         Avizul de funcționare se solicita in scris, la cerere (Anexa 1) fiind obligatorie anexarea următoarelor documente:

- o copie a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

- cazier judiciar al asociaților si administratorului operatorului economic solicitant;

- o copie a cărții de identitate a asociaților si administratorului operatorului economic solicitant;

- o copie a autorizației tehnice eliberata de Registrul Auto Roman si a avizului de protecție a mediului.

- două registre cu filele numerotate și șnuruite in care se va tine evidenta vehiculelor asupra cărora au derulat activitate de dezmembrare si evidenta modului de tratare a caroseriilor / șasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare, care vor fi înregistrate la organul de politie.

 

         Cererea de solicitare a avizului de funcționare poate fi înaintată prin e-mail la adresa judiciar@nt.politiaromana.ro sau Fax: 0233/233762

Fişiere ataşate