Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Șeful Serviciului – Comisar șef de poliție TUDOSĂ ANDREEA GIANINA

Date de contact:

Tel: 0233/ 207.000,    Fax: 0233/207.204

e-mail: cazier@nt.politiaromana.ro

Adresa:  Piatra Neamț, Str. Eroilor nr. 16

Programul cu publicul la ghișeele pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală

Începând cu data de 15.04.2024, ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Serviciului Rutier, str. Alexandru cel Bun nr.12, Mun. Piatra Neamţ, va funcționa după următorul program:

- Luni - miercuri:   8.30 – 12.00 și 14.00 – 16.00;

- Joi:                     8.30 – 12.00 şi 14.00 – 17.00;

- Vineri:                8.30 – 12.00;

Ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Poliției Municipiului Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 8, Mun. Roman:

- Luni, miercuri:  8.30 – 10.30 şi 14.00 – 16.00;

- Marți, joi: 14.00 – 16.00;

- Vineri:  8.30 – 10.30.

Ghișeul de lucru cu publicul de la sediul Poliției Orașului Târgu Neamț, Bd. Ștefan cel Mare nr. 80, Oraș Târgu Neamț:

- Luni – joi:  8.30 – 10.00 şi 13.00 – 15.00;

- Vineri:  8.30 – 10.30.

Ghişeul de lucru cu publicul de la sediul S.P.C.L.E.P. Roznov, str. Tineretului 646, Roznov:

- Luni, marți:  8.30 – 12.30;

- Joi:  14.00 – 18.00.

 

Certificatul de cazier judiciar electronic:

          Potrivit prevederilor art. 28, alin. 31 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

       Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au operaționalizat proiectul pilot privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar în sistem electronic pentru persoanele fizice de cetățenie română.

      Cetățenii au la dispoziție două mecanisme de acces pentru obținerea certificatului de cazier: direct prin autentificarea în portalul hub.mai.gov.ro sau prin accesarea aplicației ghiseul.ro, cele două platforme fiind interconectate.

    Mecanismele de obținere a certificatului de cazier judiciar electronic:

     *prin platforma  „ hub.mai.gov.ro”, pentru utilizatorii care nu sunt înregistrați în „ ghiseul.ro” sau nu dețin un card bancar emis de o instituție bancară din Romania. Solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al MAI care oferă servicii publice;

    *prin intermediul platformei „ghiseul.ro”, pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționați către platforma „hub.mai.gov.ro”, pentru completarea online a cererii tip.

         După validarea contului, pentru eliberarea certificatului de cazier, cetățenii vor accesa secțiunea „servicii”, vor selecta motivul solicitării dintr-o listă disponibilă, vor trimite cererea precompletată deja cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat certificatul de cazier judiciar, semnat electronic. Valabilitatea certificatului emis este de 6 luni de la data eliberării.