Prevenirea furturilor de și din auto

Acuitatea diversificării, aprofundării şi sporirii eficienţei măsurilor preventive este determinată de dimensiunea mereu crescândă a infracţiunilor, de profesionalizarea mediilor criminale de circulaţie rapidă infractorilor şi mişcarea acestora în spaţii foarte largi. Încercând să pătrundem în concret vom aborda câteva aspecte legate de prevenirea furturilor de şi din autovehicule.
 
Pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte vă prezentăm câteva cauze şi condiţii care favorizează acest gen de infracţiuni:

 • neglijenţa posesorilor de autovehicule, cu ocazia parcării şi asigurării acestora;
 • în multe cazuri, posesorii de autoturisme le parchează în locuri neamenajate, nepăzite şi neiluminate ceea ce favorizează activitatea hoţilor;
 • aici se încadrează şi posesorii "care uită" la vedere în interiorul maşinii lucruri tentante, ca: genţi tip "Diplomat", telefoane mobile, aparatură electronică, poşete de damă;
 • sunt situaţii în care autoturismele sunt lăsate descuiate şi chiar cu cheile în contact ori, datorită unor defecţiuni sunt lăsate perioade îndelungate de timp în diferite locuri de unde pot fi tractate sau dezmembrate;
 • încrederea acordată de unii posesori de autovehicule faţă de persoane necunoscute;
 • nedotarea autoturismului cu dispozitiv antifurt;
 • nu trebuie uitat că orice sistem electronic de alarmare nu poate fi decât binevenit sau dacă nu trebuie folosit un sistem de blocare al uşilor cu chei neconvenţionale.


Pentru prevenirea acestor evenimente nedorite, direcţia de prevenire a criminalităţii recomandă posesorilor de autoturisme:

 • contactarea firmelor specializate în comercializarea şi instalarea de sisteme de alarmare, antifurt, pe autoturisme, în vederea cumpărării unor asemenea sisteme care odată activate descurajează infractorii şi realizează siguranţa autoturismelor;
 • asigurarea autoturismelor prin încuierea uşilor;
 • a nu se lăsa în autoturism obiecte personale, şi nici cele ale autoturismului, pentru că acestea pot fi folosite de infractori;
 • ca proprietarii de autoturisme atunci când părăsesc autoturismul, să nu lase la vedere, în interiorul acestora, obiecte de valoare care atrag interesul din partea hoţilor din autoturisme, exemplificând în acest sens: genţi de voiaj, poşete, borsete, genţi tip "Diplomat", aparatură electronică, etc.;
 • ca autoturismele să fie parcate numai în locuri bine iluminate, în locuri unde pot fi observate în permanenţă de către proprietari, nu în locuri dosnice, în locuri izolate din punct de vedere al traficului de persoane;
 • poansonarea roţilor autoturismelor în scopul identificării de către proprietar a acestora în cazul furturilor.


Nu uitați!!!


Spărgătorii vor profita de fiecare clipă care o manifestaţi prin neglijenţa în ceea ce priveşte siguranţa autoturismului dumneavoastră, dar mai mult interes în protecţia bunurilor ce le deţineţi, vă scuteşte de neplăceri.

Important:


Păstraţi acasă actele şi o fotografie a autovehiculului! În cazul când veţi fi victima unui furt auto, aceste documente sunt extrem de utile poliţiei pentru căutarea şi regăsirea rapidă a acestuia - inclusiv prin intermediul internetului.
 
Aveţi încredere în experienţa Poliţiei!!!
Veţi beneficia întotdeauna de sprijinul nostru pentru protecţia dumneavoastră şi a bunurilor care le deţineţi.

Apelul de urgenţă este 112.


În perioada estivală

Pe lângă confortul oferit de o călătorie cu autoturismul personal, pot apărea diferite probleme. Pentru a le evita, e bine să ţineţi cont de următoarele :

 • asiguraţi-vă de buna funcţionare a autoturismului;
 • stabiliţi cu exactitate traseul, prevăzând locurile de popas sau de staţionare pe timpul nopţii;
 • dacă traseul este mai lung, e bine să vă căutaţi cel puţin încă un partener de drum pentru a vă ajuta le nevoie;
 • alegeţi locurile de parcare special amenajate sau zonele bine luminate şi aflate la vedere;
 • dacă doriţi să vă odihniţi puţin nu opriţi în locuri necunoscute şi mai ales izolate;
 • căutaţi popasurile special amenajate în acest sens;
 • autoturismul nu trebuie părăsit dacă este încărcat cu bagaje sau are expuse la vedere obiecte care ar putea tenta (casetofon, genţi, borsete, aparate foto, etc.);
 • indiferent de perioada pentru care părăsiţi autovehiculul, nu uitaţi să conectaţi sistemul de alarmă;
 • fiţi prudenţi când vi se solicită ajutorul;
 • nu luaţi în maşină persoane necunoscute şi mai ales pe timpul nopţii;
 • când aveţi sau când vi se semnalează vreo defecţiune tehnică, luaţi-vă toate măsurile de siguranţă pe durata remedierii acesteia;
 • dacă pe traseu sesizaţi ceva suspect iar situaţia nu vă permite să interveniţi, anunţaţi de îndată primul post de poliţie întâlnit;
 • dacă părăsiţi autoturismul, chiar şi pentru scurt timp, nu lăsaţi cheile în contact, în încuietoarea portierei sau a portbagajului.

 

Automobile second hand

Vânzarea- cumpărarea de automobile second hand 


Achiziţionarea de automobile second hand este o afacere atractivă datorită preţului scăzut, dar este în acelaşi timp şi riscantă!
Haideţi să vedem care sunt aceste riscuri şi ce măsuri trebuie să ne luăm pentru limitarea acestora. 
Riscul tehnic, este reprezentat de starea necorespunzătoare din punct de vedere tehnic a autovehiculului. Mulţi din cei ce vând asemenea autoturisme ştiu să le „cosmetizeze” bine înainte, să ascundă aceste vicii tehnice şi să dea astfel impresia că o maşină a fost bine întreţinută şi puţin rulată. Acest risc poate fi limitat prin prezenţa unui specialist auto în momentul achiziţionării.
Riscul juridic este acela că maşina pe care doriţi să o achiziţionaţi ar putea să fi fost furată (din România sau din străinătate), seriile de identificare ale automobilului modificate iar actele falsificate.

Ce măsuri de precauţie să ne luăm? 


Când mergeţi să cumpăraţi un autoturism solicitaţi vânzătorului să vă prezinte un act de identitate în original, precum şi actele de identitate ale autoturismului tot în original (certificat de înmatriculare, carte de identitate);
Confruntaţi datele din actul de identitate al vânzătorului cu cele din actele de identitate ale autoturismului;
Este de preferat ca autoturismul să fie înmatriculat în România (numărul de înmatriculare să fie acelaşi cu cel din certificatul de înmatriculare, atenţie la cifre sau la ordinea literelor, în special al unor litere ca „X”, „Y”, „W”, „K”);
Seriile înscrise (poansonate) pe motor, caroserie, şasiu trebuie să fie aceleaşi cu cele existente în cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare ale autoturismului (fiţi foarte atenţi la acestea pentru că pot fi modificate);

Atenție!!!
Feriţi-vă de aşa-zisele „chilipiruri”, ofertele atractive ascund întotdeauna ceva.

Pentru o siguranţă sporită în achiziţionarea unui autoturism second hand primul pas pe care ar trebui să-l faceţi ar fi ca împreună cu vânzătorul şi autoturismul să vă deplasaţi la Registrul Auto Român unde după o prealabilă verificare în baza de date a autoturismelor furate vi se va elibera certificatul de autenticitate sau dovada de identificare a autoturismului; această etapă este una obligatorie la schimbarea proprietarului unui autovehicul şi trebuie oricum parcursă. De aceea vă recomandăm ca înainte de încheierea actelor şi plata preţului maşinii să efectuaţi această verificare.
Atenţie la toate clauzele contractului pe care îl încheiaţi! (citiţi în totalitate contractul cu atenţie);
La încheierea contractului luaţi măsuri pentru a asigura şi prezenţa a unu sau doi martori;
 
Cu ocazia înmatriculării autovehiculului în circulaţie acesta este verificat din nou în baza de date centrală a poliţiei.


Acte necesare pentru vânzarea-cumpărarea unui autoturism: Hotărârea de Guvern nr. 85/2003

ART. 33

(1) Înmatricularea autovehiculului şi a remorcii se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, care cuprinde şi declaraţia acestuia, pe proprie răspundere, cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
b) fişa de înmatriculare, semnată, după caz, de actualul şi de fostul proprietar, cu vizele care atestă plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
c) cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", în original şi în copie;
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu excepţia autovehiculelor noi, la prima înmatriculare;
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
h) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanentă) sau temporar (pentru înmatricularea temporară), în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate;
i) dovada de plată a taxei de înmatriculare;
j) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
k) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înmatriculare;
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cu excepţia vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, după caz.
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora.
(3) În cazul autovehiculului şi remorcii de provenienţă străină care nu sunt comercializate de agenţi economici autorizaţi şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, se solicită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original. În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificări prin structurile specializate ale poliţiei, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii provizorii de circulaţie.
(4) Persoana juridică care solicită înmatricularea trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal.
 
ART. 47
(1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din evidenţă a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:
a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat;
c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculului sau remorcii;
d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public şi dacă fac dovada că acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
(2) În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 90 de zile de la data înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului.
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază în baza ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecată.
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreşte să-l păstreze în circulaţie, cu condiţia depozitării lui în alte spaţii decât cele aparţinând domeniului public.
(5) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă mai mare de 3 ani.
(6) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, administraţiei financiare competente, potrivit legii.