Serviciul Resurse Umane

 

Serviciul Resurse Umane asigura indeplinirea sarcinilor referitoare la selectionarea, cunoasterea, incadrarea, promovarea si pregatirea personalului politiei precum si serviciile pe linie de secretariat.

1.     ia masuri pentru selectionarea, cunoasterea si verificarea personalului din Inspectoratul de Politie, a candidatilor la concursul de admitere in scolile de ofiţeri şi agenţi, precum şi pentru licee;

2.     asigura executarea ordinelor privind repartizarea si folosirea judicioasa a personalului in raport cu sarcinile ce revin politiei;

3.     efectueaza cunoasterea personalului din competenta Sefului inspectoratului de politie;

4.     verifica, intocmeste si supune spre aprobare sau avizare propunerile privind : promovarea si eliberarea din functie, mutarea la cerere a ofiterilor si agentilor de politie, trecerea in rezerva, inaintarea sau amanarea inaintarii in grad, decorarea si premierea personalului, trecerea ofiterilor dintr-o arma, serviciu sau specialitate în alta, trecerea agenţilor in corpul ofiterilor;

5.     tine evidenta nominala a ofiterilor, agentilor si personalului civil, păstreaza dosarele personalului şi carnetele de munca şi întocmeste dosare de pensionare si rezervisti;

6.     elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu ale personalului, precum şi a permiselor de acces în unitate;

7.     elibereaza, la cerere, institutiilor si persoanelor interesate, acte prin care se atesta anumite situatii rezultate din documentele de evidenta;

8.     organizeaza, indruma, sprijina si controleaza desfasurarea procesului instructiv-informativ si de perfectionare a pregatirii personalului politiei.