Serviciul Pregătire Profesională

 

Principale atribuții ale Serviciului Pregătire Profesională:

- coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea de specialitate, pe cele două paliere:

-  perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;

- coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești cu cele patru componente: pregătirea tactică; pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării; pregătirea în domeniul targerilor cu armamentul din dotare; pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu.