Serviciul Investigarea a Criminalității Economice

Șef serviciu: Comisar Șef de poliție Maxim Daniel

 

 

Este structura de specialitate care urmărește menținerea unui climat de legalitate în mediul de afaceri necesar funcționării economiei de piață și care efectuează activități proprii  de culegere de informații,  investigare și cercetare a infracțiunilor de natură economico-financiară.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice desfășoară activități pentru identificarea autorilor în cauzele privind infracțiunile date în competență, inclusiv cele prevăzute în legi speciale, potrivit specializării, sub conducerea , supravegherea și controlul procurorului de caz.

Realizează, în aceleaşi condiţii, actele de urmărire penală stabilite de procuror prin rezoluţiile de delegare date în dosarele al căror obiect îl constituie faptele penale din competenţa exclusivă a acestuia (faptele de corupţie, cele asimilate infracţiunilor de corupţie şi cele în legătură directă cu infracţiunile de corupţie,etc.).

Efectuează verificări cu privire la cereri, sesizări ori reclamaţii ce se referă la problematica încălcărilor de lege în domeniul economico-financiar sau bancar, care în forma sesizată nu întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni şi fac propuneri asupra soluţiilor.

Asigură informarea opiniei publice, prin mass-media, cu privire la cazurile semnificative identificate şi cercetate, insistând pe necesitatea combaterii nocivităţii unor astfel de fapte şi atragerea populaţiei la combaterea criminalităţii economico-financiare, cu respectarea legislaţiei în domeniu.