Compartimentul de Psihosociologie

 comisar de poliție Onea Monica

 

Atribuții principale:

-execută şi coordonează permanent acţiuni de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informațiilor, precum și investigării concretizate prin activități de evaluare și asistenţă psihologică, diagnoză organizațională și, după caz, de cercetare științifică în domeniul psihologiei;

-planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de evaluare periodică și cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă, precum şi în alte situații prevăzute de reglementările în vigoare;

-realizează intervenții psihologice primare;

-pune în aplicare măsuri subsecvente diagnozei organizaționale, potrivit sferei de competență;

-la solicitare, asigură suportul psihologic al misiunilor cu grad ridicat de risc în care este implicat personalul aflat în competență de asistență;