Compartimentul de analiză și prevenire a criminalității

Șef compartimentsubcomisar de poliție Tablan Nicoleta

 

Atribuţii principale:

-Analizează etiologia criminalităţii şi a formelor sale de manifestare.

-Efectuează studii şi analize periodice asupra tendinţelor criminalităţii, acţiunilor şi eficienţei măsurilor preventive.

-Elaborează și implementează programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii care abordează diverse genuri de infracțiuni.

-Realizează, în colaborare cu organizații nonguvernamentale proiecte de prevenire pe diverse domenii de interes.