Biroul Siguranță Școlară

Șef al Biroului Siguranță Școlară: inspector de poliție Ceorap Bogdan

 

Biroul Siguranță Școlară are următoarele atribuții:

- desfășoară activități pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea delicvenței juvenile în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Neamț;

- cooperează cu autorități și instituții publice, precum și cu asociații și organizații neguvernamentale, formele asociative ale părinților și elevilor, pentru crearea unui climat optim de siguranță publică, necesar desfășurării procesului de învățământ.