Biroul de control intern

Șef birou: comisar șef de poliție Dăscălescu Oana

 

Atribuţii principale:

-organizarea şi executarea controalelor de fond/tematice la unităţile de poliţie;

​- verificarea petiţiilor/ sesizărilor îndreptate împotriva personalului Inspectoratului de Poliție Județean Neamț;

- cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de poliţiştii şi personalul contractual din structurile Inspectoratului de Poliție Județean Neamț;

- cercetarea faptelor cu caracter penal comise de poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi efectuarea actelor/activităţilor dispuse de procurori prin delegare în dosarele aflate în anchetă prprie;

​-efectuarea cercetărilor administrative în lucrările repartizate şi coordonarea aceastei activitaţi la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț;