19 Octombrie 2023Sursa: IPJ NEAMȚ

I.P.J. NEAMȚ RECRUTEAZĂ

În perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț va primi cereri de înscriere pentru trei dintre unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.

Candidații se pot încrie la o singură școală postliceală, iar locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune femei-bărbați.

Perioada aferentă desfășurării întregii sesiuni de recrutare este octombrie 2023 – februarie 2024, iar unitățile pentru care Serviciul Resurese Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț va realiza recrutarea de candidați sunt următoarele:

1. Şcoala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;

2. Şcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” ClujNapoca;

3. Şcoala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (doar în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reședinţa într-un judeţ limitrof frontierei de stat).

Anunțul de recrutare, cu toate detaliile necesare înscrierii, modelele documentelor și detaliile aferente celorlalte etape de desfășurare a concursurilor, pot fi accesate gratuit pe adresa de internet a I.P.J. Neamț, fiind disponibile la link-ul https://nt.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institu-ii-nv-m-nt/anunt-privind-demararea-procedurii-de-selectie-si-recrutare-a-candidatilor-pentru-concursul-de-admitere-la-unitatile-de-invatamant-postliceal-din-subordinea-mai-sesiunea-octombrie-2023-februarie-2024

Înscrierea se poate face inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în baza cererii, ce va fi transmisă exclusiv online, la adresa de e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro , în perioada stabilită pentru înscriere. Din momentul confirmării înscrierii, candidații se pot prezenta, conform programului indicat în anunț, pentru depunerea documentelor aferente dosarului de recrutare, până la data limită - 24 noiembrie 2023.

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de înscriere și parcurgerea etapei de completare a dosarului de recrutare, sunt planificate examinarea psihologică (ce se va finaliza până la data de 24 noiembrie 2023), urmată de proba de evaluare a performanței fizice (în perioada 07-13 decembrie 2023), susținerea probei de evaluare a cunoștințelor de specialitate ( 16 decembrie 2023, la sediul unităților de învățământ pentru care candidații au optat), iar la final, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, examinarea medicală (ce va avea loc în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024).

De asemenea, detalii referitoare la sesiunea de recrutare la nivel național pot fi accesate gratuit la link-ul:  https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

 

Mult succes tuturor candidaților!