03 Mai 2018Sursa: Inspectoratul de poliție al județului Neamț

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI PREVENIRE

Dragi copii şi adolescenţi, vă recomandăm  să  NU luaţi parte la fapte care contravin legii şi care sunt considerate contravenţii sau infracţiuni.

Așa au debutat sesiunile de informare derulate în rândul celor 150 de elevi din clasele V-VIII din cadrul Școlilor nr.1 și nr.2 ”I. Gervescu” din comuna Săvinești, susținute de ofițerul de prevenire în colaborare cu polițiști din cadrul Postului de Poliție Săvinești.

Acţiunile de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor sunt măsuri proactive pentru asigurarea unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ, dar şi pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de instruire a elevilor.

Cu ocazia întâlnirilor, în cele două unități de învățământ au fost abordate teme de interes general pentru elevi, precum prevenirea violenţei în mediul școlar, a consumului de droguri, alcool şi tutun, prevenirea absenteismului sau a abandonului şcolar, fiindu-le adresate elevilor recomandări despre ce comportament trebuie să adopte pentru a nu deveni victime ale unor infracţiuni, dar mai ales pentru prevenirea implicării lor în comiterea de fapte antisociale.

Pentru a-i descuraja să comită infracţiuni, poliţiştii  le-au prezentat elevilor filmul educativ ”Cheia e la tine!”, care conţine mărturii ale unor tineri ajunși în centrele de reeducare sau penitenciare în urma comiterii de fapte penale.

Discuţiile interactive cu adolescenţii s-au referit la recunoaşterea formelor de manifestare a violenţei, la modul de sancţionare a acesteia şi la identificarea celor mai eficiente măsuri pentru adoptarea unui comportament non-conflictual.

De asemenea, s-a avut în vedere problematica cu care se confruntă în activitatea didactică profesorii, între polițiști și conducerea unității de învățământ având loc un dialog constructiv pentru găsirea celor mai utile soluții de prevenire a delincvenței juvenile.

Sub forma unui material interactiv intitulat ”Școala în Siguranță - Arta de a nu deveni o victimă!”, ofițerul de prevenire a prezentat elevilor câteva noțiuni juridice de bază ”ce înseamnă o victimă, ce reprezintă autorul și diferența dintre  infracțiune și contravenție”,  continuând cu cele mai des întâlnite fapte care contravin legii, în ce constau și care pot fi săvârșite de către elevi:

 • furtul (infracţiune care constă în însuşirea pe nedrept a unui lucru mobil al altuia; hoţie);
 • ascunderea adevărului despre un furt sau altă faptă care încalcă legea (tăinuire);
 • îndemnarea, sub orice formă, a minorilor de a săvârşi fapte ilegale;
 • tâlhăria (furt însoţit de ameninţări sau violenţă);
 • încăierarea (bătaie între două sau mai multe persoane; poate avea ca urmare afectarea gravă a sănătăţii unei persoane, infirmitate pe viaţă sau chiar decesul acesteia; în astfel de situaţii, Laboratorul de Medicină Legală constată traumele suferite de fiecare victimă). Nu este pedepsită persoana care a fost prinsă în încăierare împotriva voinţei sale sau care a încercat să despartă pe alţii, să respingă un atac ori să apere pe altă persoană, dacă se dovedeşte acest lucru.
 • lovirea, vătămarea corporală (infracţiune care constă în atingerea corpului unei persoane prin acte de violenţă fizică);
 • purtarea sau folosirea de arme albe (cuţit, pumnal, şiş, etc.);
 • refuzul de a da relaţii pentru stabilirea identităţii, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a poliţiştilor care îşi  îndeplinesc atribuţiile de serviciu;
 • distrugerea de bunuri (spargerea unui parbriz, provocarea unui incendiu prin lăsarea focului nesupravegheat în pădure, distrugerea unei bănci din parc, ruperea obiectelor dintr-un mijloc de transport în comun, murdărirea, spargerea sau ruperea unor bunuri aparţinând altor persoane etc.);
 • tulburarea liniştii publice (fapta persoanei care săvârşeşte în public acte sau gesturi, foloseşte cuvinte ori expresii jignitoare sau vulgare, sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri, se lezează demnitatea sau se produce scandal public ori se tulbură ordinea şi liniştea);
 • consumul de alcool în spaţiul public (parcuri, gări, săli de spectacole, stadioane etc.);
 • fals în înscrisuri oficiale, uz de fals sau complicitate la fals (infracţiune săvârşită prin alterarea adevărului într-un act scris, prin adaosuri sau ştersături făcute cu rea-credinţă, prin imitarea semnăturii, denaturarea conţinutului, substituire de persoane etc. Cazuri de fals şi uz de fals: modificarea unei note în catalog, procurarea şi utilizarea de adeverinţe medicale false, realizarea de legitimaţii false etc.); 

                           

PUTEȚI  EVITA  DELINCVENȚA!

 • Nu vă lăsaţi atraşi de aşa numiţi ,,prieteni”  în comiterea unor  infracţiuni  ale căror consecinţe pot fi grave !
 • Consumul de băuturi alcoolice este cauza comiterii celor mai multe infracţiuni cu violenţă. Din păcate, pentru mulți tineri distracţia este condiţionată de consumul de alcool sau mai rău, de droguri.
 •  Dacă organizaţi o petrecere acasă, asiguraţi-vă că nu vor veni persoane care consumă alcool în exces ori  droguri, pentru ca veţi suporta rigorile legii;
 • Evitaţi disputele verbale,  persoanele irascibile, puse pe harţă şi nu vă implicaţi în scandaluri sau încăierări;
 • Folosiţi un limbaj controlat, fără jigniri şi evitaţi pe cât posibil compania persoanelor cunoscute ca alcoolice;
 • Nu vă faceţi singuri dreptate lovind adversarul! De la o palmă sau o îmbrânceală, victimă se poate dezechilibra şi lovi, iar riscul unor complicaţii sau chiar decesul nu este de neglijat!

Activitățile polițiștilor au fost finalizate cu distribuirea de materiale informative cu recomandări utile pentru prevenirea victimizării cetățenilor în cazul furturilor din locuințe și a infracțiunilor de tâlhărie.

Galerie foto