Data concursului: 27 Decembrie 2023

Anunț privind rezultatul obținut la proba practică din 27.12.2023 la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul Serviciului Logistic