În atenția candidaților înscriși la concursul de admintere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie - iulie 2024 - detalii referitoare la examinarea medicală

Detalii

Anunț privind rezultatele contestațiilor depuse de candidații  înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie - iulie 2024, cu privire la avizul de inaptitudine

Detalii

Anunț privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anunțul nr. 251.100 din 18.05.2024 privind rezultatele obținute la evaluarea psiholgică de către candidații însciși la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie - iulie 2024

Detalii

Anunț privind rezultatele evaluării psihologice ale candidaților înscriși la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal ale MAI, sesiunea aprilie-iulie 2024

Detalii

Revenire la anunțul privind recrutarea și selecția candidaților pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal din subordinea MAI, sesiunea aprilie - iulie 2024 și modificare, în parte

Detalii

Anunț  privind programarea la evaluarea psihologică a celei  de-a III-a serii de candidați înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ ale M.A.I., sesiunea aprilie - iulie 2024

Detalii

Anunț  privind programarea la evaluarea psihologică a celei  de-a II-a serii de candidați înscriși la concursul de admitere în unitățile de învățământ ale M.A.I., sesiunea apirilie - iulie 2024

Detalii

Anunt privind planificarea la evaluarea psihologică a primei serii de candidați înscriși la concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie-iulie 2024

Detalii

Anunț privind demararea procedurii de recrutare a candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, care au prevăzute locuri pentru formarea inițială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie - august 2024, învățământ cu frecvență

Detalii

Anunț privind demararea procedurii de selecție și recrutare a candidaților pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal din subordinea MAI, sesiunea aprilie - iulie 2024

Detalii

Anunt privind examinarea medicala a candidatilor declarati ADMIS la proba scrisa

Detalii

Anunț privind rezultatele contestațiilor depuse de candidați cu privire la avizele de inaptitudine emise la evaluarea psihologica

Detalii