Ultimele actualizari:
Achizitii;Plati efectuate 14-3-2014
Biroul de presă: 30-9-2014
Cariera: 18-4-2014
Sugestii din trafic: 2-7-2008
 
0233 - 212177 Serviciul Rutier
0233 - 207205 Compartiment Prevenire
0233 - 207041 Purtător de cuvânt
0233 - 227098 Biroul pentru Straini
GHIȘEUL DE LUCRU CU PUBLICUL, UNDE SE ELIBEREAZĂ CAZIERUL JUDICIAR PE LOC ESTE SITUAT ÎN

 • PIATRA NEAMȚ, PE STRADA CUEJDI , IN CLADIRE MALL FORUM CENTER, ETAJ 2
 • TARGU NEAMT, LA SEDIUL POLITIEI ORASULUI TARGU NEAMT
 •  


   
 • CERERE CAZIER PERSOANĂ FIZICĂ (.doc)
 • CERERE CAZIER PERSOANĂ JURIDICĂ (.doc)
 • IMPUTERNICIRE PERSOANĂ JURIDICĂ (.doc)

 • ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 290 din 2004 modificata și completata , privind cazierul judiciar, certificatul de cazier judiciar se obtine astfel:

  • Pe loc, pentru persoanele care nu sunt cunoscute in evidentele cazierului judiciar, indiferent de locul de nastere si domiciliu;
  • Pînă la 3 zile pentru persoanele cunoscute in evidentele cazierului judiciar,indiferent de locul de nastere si domiciliu.

  Eliberarea certificatului de cazier judiciar se face la sediul:

  • Ghișeul de lucru cu publicul din Piatra Neamț, după următorul PROGRAM DE LUCRU
            - Luni, marți, miercuri și joi, între orele 8,30 - 12 și 14 - 16
            - Vineri între orele 8,30 - 12
  • Ghișeul de lucru cu publicul din Targu Neamț, după următorul PROGRAM DE LUCRU
            - Luni, marți, miercuri și joi, între orele 8,30 - 12 și 14 - 16
            - Vineri între orele 8,30 - 12

   Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de cazier judiciar vor completa personal cererea cu majuscule pe toate rubricile prevăzute în formular. Vă informăm că, prin Ordonanța de Urgență Nr. 70 din 14 iunie 2009, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal ce a intrat în vigoare la data de 02 iulie 2009, a fost fixată taxa în cuantum de 10 lei, pentru eliberarea în regim normal a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice și juridice inclusive persoanelor aflate în statele member UE.

   Pentru eliberarea unui certificat de cazier judiciar , persoana fizica, este necesar:

   • - persoana solicitantă să se prezinte personal în ghișeu pentru a putea fi legitimată;
   • - buletinul, cartea de identitate sau pasaportul solicitantului, valabile;
   • - un timbru fiscal de 2 ron pentru fiecare certificat solicitat;
   • - chitanța de la trezorerie prin care să se facă dovada achitării taxei de 10 lei pentru fiecare certificat solicitat;

   ATENȚIE

   PENTRU PERSOANELE CARE NU SE PREZINTĂ PERSONAL, SE POATE SOLICITA CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR, DE CĂTRE ALTĂ PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ ÎN BAZA PROCURII emise de NOTARIAT, AMBASADĂ-CONSULAT (pentru cei aflați în străinătate).

   PERSOANA JURIDICĂ CE SOLICITĂ ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR, SE VA PREZENTA PRIN REPREZENTANTUL LEGAL LA UNITATEA DE POLIȚIE PE RAZA CĂREIA ÎȘI ARE SEDIUL SOCIAL SUCURSALA, FILIALA SAU PUNCTUL DE LUCRU, CONFORM ART. 211 ALIN.2 DIN LEGEA NR. 290/2004 PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR

   Pentru eliberarea unui certificat de cazier judiciar , persoana juridica, este necesar:

   • - dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante,( copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice);
   • - copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
   • - copie de pe certificatul de înregistrare al societății;
   • - certificat constatator de la Registrul Comerțului;(original sau copie legalizată)
   • - chitanța de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
   • - timbru fiscal în valoare de 2 lei.

   NOTĂ: In cazul în care reprezentantul legal al persoanei juridice nu se poate prezenta personal, va fi împuternicită o altă persoană in baza unei împuterniciri semnată și stampilată de reprezentantul legal.(anexa 38); -copie de pe actul de identitate al împuternicitului.

   CAZIER JUDICIAR PENTRU PERSOANE JURIDICE SE ELIBEREAZĂ LA :

   • SOCIETĂȚILE COMERCIALE (CELE CINCI TIPURI REGLEMENTATE DE LEGEA 31/1990),
   • SOCIETĂȚILE AGRICOLE (LEGEA 36/1991),
   • REGIILE AUTONOME ȘI SOCIETĂȚILE COMERCIALE CU CAPITAL MAJORITAR ȘI INTEGRAL DE STAT (LEGEA 15/1990),
   • COOPERATIVELE DE CONSUM ȘI DE CREDIT (LEGEA 109/1996),
   • SOCIETĂȚILE BANCARE (OG 99/2006),
   • SOCIETĂȚILE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR (LEGEA 32/2000),
   • ASOCIAȚIA DE ASIGURARE MUTUALĂ (ART.257-263 COD COMERCIAL),
   • ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE (OG 26/2000).

   VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ESTE DE 6 LUNI DE LA DATA EMITERII ATIT PENTRU PERSOANA FIZICA CIT SI PENTRU PERSOANA JURIDICA.

  • LEGEA CAZIERULUI JUDICAR - LEGEA 290/2004 (.doc)
  Sistemul de Informatii Schengen II
  Numarul de urgenta 112
  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Persoane date în urmarire
  Stop accidentelor rutiere! Viața are prioritate
  Opinii din trafic
   
  Web design: Net Media

  Copyright 2003-2008 © Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț.
  Toate drepturile rezervate.
  Realizat de Web design: Net Media NeT Media si administrat de S.C.I. al I.P.J. Neamt .